Etusivu

SUOMEN LUKIOIDEN ERITYISOPETTAJIEN YHDISTYS


Liity mukaan SLEOjen kasvavaan joukkoon!

Liittymällä SLEOihin saat pääsyn mm. erilaisiin webinaareihin ja koulutuksiin sekä jäsenille tarkoitettuihin materiaaleihin. Tule mukaan ajamaan SLEOjen yhteisiä asioita!


Lukion erityisopetuksen resurssit -kyselyn alustavat tulokset nähtävissä 24.11.2023 alkaen


Mitä kyselyllä kartoitettiin?

Kyselyn tavoitteena oli selvittää  valtakunnallisesti työmme resurssointia ja kehittämiskohteita. Lukioiden erityisopettajien määrästä ja resursseista ei ole aikaisemmin tehty yhtä kattavaa selvitystä. Pyrimme kyselyn avulla kartoittamaan valtakunnallisesti kuvaa lukion erityisopetuksen järjestämistavoista.

Kyselyyn saapui runsaasti vastauksia eri puolilta Suomea. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita aktiivisesta panoksestaan!

– SLEO RY –

Kyselyn alustavat tulokset

Kyselyyn saapui runsaasti vastauksia. Ohesta voit tarkastella alustavia kyselyn tuloksia. Jatkamme tulosten laajempaa analysointia vuoden 2024 aikana. Julkaisemme myöhemmin lisää kyselyn tuloksia.

LUKION ERITYISOPETTAJAN TYÖ


Mitä LEO tekee?

Lukion erityisopettajan eli LEOn työhön kuuluu tuen tarpeen varhainen tunnistaminen, tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä aineenopettajien kanssa.

Lukion erityisopettajat työskentelevät tiiviisti yhdessä opiskelijoiden, opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon kanssa. He ohjaavat opiskelijoita hakemaan erityisvaikeuksien huomioimista ylioppilastutkinnossa ja tekevät yhteistyötä Ylioppilastutkintolautakunnan kanssa tutkintojärjestelyjen kehittämiseksi. Erityisopettajan antama tuki lukiossa on tärkeä osa nuorten hyvinvointia.


YHDISTYKSEN TOIMINTA


Mitä SLEO Ry tekee?

SLEO ry eli Suomen lukioiden erityisopettajien yhdistys on nähnyt päivänvalon lokakuussa 2021. Olemme yhdistyksenä vielä nuori, mutta jatkuvasti kasvava. Visiomme on selkeä. Haluamme luoda yhdistyksen, jossa erityisopettajat eri puolilta Suomea pääsevät kehittämään työtään ja jakamaan työhön littyviä kokemuksia sekä tietoa. Toivomme että SLEO tarjoaa jäsenilleen oppimisen, tuen ja keskustelun areenan. Tehdään SLEOsta yhdessä lukioiden erityisopettajien näköinen yhdistys!

SLEO pedagogisena järjestönä toimii ammattikuntamme virallisena äänitorvena myös julkisessa koulutuspoliittisessa keskustelussa. SLEO hyväksyttiin 20.4.2022 osaksi OAJ:n Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajistoa (POE). SLEO osallistuu POE:n jäsenenä OAJ:n koulutuspoliittisen asioiden valmisteluun OAJ:n pedagogisen toimikunnan kautta. Pedagoginen toimikunta on osa OAJ:n hallituksen päätöksenteon valmisteluorganisaatiota. Pedagogisessa toimikunnassa pedagogiset järjestöt on jaettu pooleihin, joista SLEOn kanssa samaan pooliin kuuluvat rehtorit, opinto-ohjaajat sekä harjoittelukoulujen opettajien järjestöt.